2017 EISTEDDFOD ENTRIES - Welsh Language Poetry - Englyn Milwr

Englyn milwr – this is a short 3-line poem, each line having 7 syllables and rhyming at the end. In our Eisteddfod, this is a verbal poetry category, so everyone can have a go.
An explanation of the form can be found here: http://tinyurl.com/englyn-milwr

And to start you off, here’s your first line. Just create the next two and you’re done!

Wel, gwahanol oedd hynny

Englyn Milwr
gan Y Coblyn

Wel, gwahanol oedd hynny
Pan wnes i sylweddoli
Roeddet ti’n fy modryb i !

Englyn Milwr - Hadau
gan Goggodda

Wel gwahanol oedd hynny,
Hadau blodau 'wnes i brynu,
Ond daeth llysiau i fyny.

Englyn Milwr - Gwersylla
gan Mwnci Wlyb

Wel, gwahanol oedd hynny
Gwylio’r glaw ddod i fyny!
(Trwy’r llawr gwell, newydd brynu…)

Englyn Milwr - Copa’r Wyddfa
gan Bardd Meddw

Wel, gwahanol oedd hynny
Dyn ni’n i’n dringo i fynu
Fel nefoedd dyn ni’n canu

Englyn Milwr - Hei Iestyn
gan Gwên Fawr

Wel, gwahanol oedd hynny
Wnes i weld dy jiráff di
Tu allan i’r Mochyn Du

Englyn Milwr
gan Rocinante

Wel, gwahanol oedd hynny
Newidiadau eleni
Mae’r Brexit gyda nyni

Englyn Milwr
gan Lleisiau

Wel, gwahanol oedd hynny,
Aeth y grisiau i fyny,
dim i lawr, on i’n synny!

1 Like

Vote for your choice here:

  • Y Coblyn
  • Goggodda
  • Mwnci Wlyb
  • Bardd Meddw
  • Gwên Fawr
  • Rocinante
  • Lleisiau
  • No Award

0 voters