2017 EISTEDDFOD ENTRIES - Traditional Song - Group

This is a singing category for more than one person together, i.e. from a duet up to a small group.
The song for this category is O Gymru which is popular among Welsh choirs.

O Gymru lyrics:

Ti yw’r unig wlad i mi
O fy Ngwalia
Ti sy’n llonni ‘nghalon i
Ti yw ‘ngwynfa
(chorus:)
O Gymru, O Gymru
Rhof i ti fy mywyd
O Walia, O Walia
Ti ydyw fy ngwynfyd
Fy Ngwalia, fy heulwen wyt ti.

Pan ddaw gofid ambell dro
Daw i’m llonni
Lun o geinder bryn a bro,
Gwlad fy ngeni.
(chorus)

O fy Ngwalia rhof i ti
Gân yn Llawen,
Cân o fawl a ganaf i
Ti yw f’heulwen
(chorus)

O Gymru
gan Yr Eosau Dawnsio

O Gymru
gan Y Seintiau

Vote for your choice here:

  • Yr Eosau Dawnsio
  • Y Seintiau
  • No Award

0 voters