2016 Welsh Language Prose - Beginners

Beginner - prose entries of up to 100 words for people who have not yet started Course 3 or Level 2 (New) or attended Welsh for Adults classes beyond Mynediad, on the topic “Pam dysgu Cymraeg?”

Pam dysgu Cymraeg? gan Aderyn glas

Mae siarad yr iaith hardd yma yn ein newid ni ac yn rhoi i ni ffordd newydd i weld y byd. Dw i wedi dod i wybod am gwlad a diwylliant mewn ffordd faswn i erioed wedi gallu heb dysgu Cymraeg. Ac, weithiau mae geiriau yn defnyddio’n wahanol nag yn Saesneg, ac mae hynny’n ein gwneud ni meddwl am ac edrych ar pethau yn wahanol. Dw i wedi cwrdd â pobl newydd - faswn i ddim yn eu nabod nhw taswn i ddim wedi dechrau dysgu Cymraeg. Dw i’n teimlo bod fy mywyd i yn cyfoethogi achos dw i’n dysgu Cymraeg.

Vote here for the award for this category:

  • Aderyn glas
  • No award

0 voters