17,000

How would I say 17,000 people in Cymraeg please, diolch

Dwy fil ar bymtheg o bobl.

Undeg saith mil o bobl.

1 Like

That’s brilliant, thank you very much

1 Like