jonthomas

jonthomas

Dw i'n byw ar bwys Pontypridd yn y Cymoedd De Cymru ble wi'n gweithio fel Dylunydd Amlgyfrwng yn y Prifysgol De Cymru. Dw i'n hoffi bod creadigol, darllen a siarad gyda phobl dros pheint.
I live near Pontypridd in the South Wales Valleys where I work as a Multimedia Designer at the University of South Wales. I like being creative, reading and chatting with people over a pint.
Started with SSiW in April 2013 and have five lesson to go of Course 3 South.