Welsh Gigs - DATES AND LOCATIONS! 🎸

Gŵyl Tawe
Yfory
Abertawe
Mynediad am ddim
Etc. :grinning:

1 Like

Breichiau Hir yn fyw yn Abertawe nos Wener. Felly, os chi’n hoffi bach o emo/punk, dyma’r band i chi!

1 Like

1 Like

Trials of Cato on tour again this autumn with a new album ‘Gog Magog’.:slightly_smiling_face:

https://www.thetrialsofcato.com/

One week to go, I can’t wait! :blush:

3 Likes

Information on the gigs organised by Cymdeithas yr Iaith in the Tregaron Rugby Club during the Eisteddfod Genedlaethol - Gigs Cymdeithas yr Iaith

Sadwrn Gorffennaf 30
Candelas
Twmffat
Mali Haf
Morgan Elwy

Sul Gorffennaf 31
Julie Murphy (gyda Ceri Rhys Matthews)
Gwilym Bowen Rhys (gyda Gwen Màiri a Patrick Rimes)
Cynefin
Mari Mathias

Llun Awst 1
Bwncath
Tant
Bwca
Eve Goodman

Mawrth Awst 2

Bragdy’r Beirdd a Cicio’r Bar yn cyflwyno
YN Y GORS dan arweiniad Ifor ap Glyn

Mercher Awst 3
Adwaith
HMS Morris
Bitw
Elis Derby

Iau Awst 4
The Joy Formidable
Los Blancos
Pys Melyn
Eadyth

Gwener Awst 5
Mr
Ynys
Hap a Damwain
Pasta Hull

Sadwrn Awst 6
Breichiau Hir
Mei Gwynedd
Clustiau Cwn
Dienw

And here’s the link to buy tickets!

From Cynefin’s FB page:

🎵 GIGS EISTEDDFOD! 🎪 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Nifer yn gofyn am ddyddiadau gigs Eisteddfod Genedlaethol Cymru wythnos nesaf. Dyma nhw - Tregaron amdani!

Lots of folk asking when I’m playing at the Eisteddfod next week - here is a full list. See you in Tregaron!

30.07 Maes D 17:00

31.07 Clwb Rygbi Tregaron 20:40

01.08 Stondin Llyfrgell Genedlaethol Cymru | The National Library of Wales 14:00

01.08 Tŷ Gwerin (Gwerin Gwyrdd) 17:00

01.08 Sesiwn BBC Radio Wales 19:00

03.08 Tŷ Gwerin (Sgwrs ‘Cantorion Gwerin Ceredigion’) 14.15

05.08 Tŷ Gwerin 17:00

06.08 Stondin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant 15:00

2 Likes

Upcoming gigs - Meinir Gwilym / Pedair

1 Like

from Cynefin’s FB page:

📢 🎵 TAITH BAND! | BAND TOUR! 🚌 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Super chuffed to announce a string of trio dates in November with the splendiferous Fred Harper Seven and Alfie Weedon

Dilyn Afon will be getting its first band outing since before the pandemic, and there’ll be some new material to boot - so please do share come along!

🎟️ Tickets / Tocynnau: https://bit.ly/3RogyQz

Wrth fy modd i gyhoeddi rhediad o gigs triawd ym mis Tachwedd gyda’r digymar Fred ac Alfie.

Bydd Dilyn Afon yn cael triniaeth band byw cyntaf ers y pandemig, ac mi fydd 'na hefyd deunydd newydd - felly plîs rannwch a dewch yn llu!

📅 Dates | Dyddiadau

05.11 Rhayader The Lost ARC

07.11 Caernarfon Galeri (Caernarfon)

08.11 Aberystwyth Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth Arts Centre

09.11 Carmarthen The Lyric

10.11 Ammanford Ammanford Miners Welfare

11.11 Felin Fach Theatr Felinfach

MAWR Y RHAI BYCHAIN 2022

Hydref 7-9 October, Neuadd Ogwen, Bethesda

The S4C show Noson Lawen is coming to Garth Olwg, Pentre’r Eglwys to record four special programmes in November.
“Nadolig y Cymoedd” with Shelley Rees presenting Delwyn Siôn, Only Men Aloud, Calan, Noel James and more.
“Noson Lawen Caerdydd” with Branwen Gwyn presenting Côrdydd, Derw, Dionne Bennett and more.
“Noson Lawen Rhondda Cynon Taf” with Siôn Tomos Owen presenting Lloyd Macey, Côr Aelwyd Cwm Rhondda, Ieuan Rhys and more.
“Noson Lawen Edward H Dafis” celebrating 50 with Cleif Harpwood, Hefin Elis a Dewi Pws. Eleri Siôn will be presenting loads of artists performing the band’s classics.

To be part of the audience, email telerij@yahoo.com or phone 07790351179.


‘Wyt ti’n gêm’ 😉 i ddod i gig Meinir Gwilym yn yr Heliwr? 👇🏻

Fancy an evening in the company of Meinir Gwilym? Come enjoy her gig at yr Heliwr! 👇🏻

Am ddim / Free!

2 Likes

Mae Clwb Canna wedi cyffroi i gyhoeddi bydd ein digwyddiad nesa perfformiad gan yr aruthol Dafydd Iwan!
Clwb Canna is excited to announce their next event will be a performance by the wonderful Dafydd Iwan!

:alarm_clock: 7:30pm 20fed Ionawr 2023 20th January 2023

:round_pushpin: Neuadd Ysgol Gyfun Cymraeg Plasmawr, Pentrebane Road, Y Tyllgoed, Caerdydd CF5 3PZ

:ticket: £12 o flaen llaw, £14 wrth y drws (os oes rhai dal ar gael). £12 beforehand, £14 at the door (if any ar available)
Prynwch o: Buy from:
Caban, Driftwood, neu ar-lein (ffi bwcio i’w dalu) o Clwb Canna event tickets from TicketSource.
Caban, Driftwood, or on-line (booking fee payable) from Clwb Canna event tickets from TicketSource.

Bar ar gael ar y noson! Bar available on the night!

More than a gig, this is a chance to write something original - in Welsh - and perform in memory of the two members of the band Ail Symudiad we lost this year. I know we have some talented musicians out there!!