Shropshire Walking Wednesday/Mercher Mynd

Drat. I missed it again!

2 weeks time, we’ll be off walking again so watch this space!!

1 Like

Bendigedig. Diolch.

Yr wythnos hwn, 25th Awst, byddwn ni cyfarfod yn Rectory Woods, Church Stretton a cerdded I Helmeth Woods gers Caer Caradoc. (Am 1 1/2 awr mynd am dro.)
I gyd yn croeso.
This week’s walk, 25th Aug, we’ll meet in Rectory Woods at 2pm and walk to Helmeth Woods near the hill fort of Caradoc. All are welcome to join us.

1 Like

Will this restart in the spring?

Do. Bydden ni dechrau eto cyn bo hir :crossed_fingers:. Pan y tywydd Yn well, bydddn ni ffindio dyddiadau I mynd s as m dro!
Ann

1 Like

Gwych! Pan chi’n dechrau eto, cofia tagio fi a na i roi’r wybodaeth yn y cylchlythyr.
Great! When you start again, remember to tag me and I’ll put the information in the newsletter.