Saunders Lewis - SIWAN hen llyfr o fy dyddiau ysgol :) Siwan Old school book

Dw i wedi bod yn trio cofio hen llyfr darllenais i yn yr ysgol. O’n i’n synnu iawn pan, o’n i’n gwrando i Radio Cymru y bore 'ma clywes i’r enw Saunders Lewis yn crybwyllwyd . Cofiais i oedd e’r ysgrifeddydd o SIWAN,o’n i’n siarad amdani yn y cwrdd Port Talbot diwetha…yey hapus nawr. Mae’n drama; dim llyfr. Dw i’n mynd i drio ffindio fe a ddarlen e eto :slightly_smiling_face: CRYBWYLLWYD, GAIR DA (Mentioned yn Saesneg)

Dw i newydd ffindio’r hwn hefyd: https://www.mixcloud.com/xpressradio/siwan-by-saunders-lewis-radio-drama/

I’ve been trying to remember an old book I read in school. I was very surprised when I listened to Radio Cymru this morning I heard the name Saunders Lewis mentioned. I remembered he was the writer from SIWAN, I talked about it at the last Port Talbot meeting… yey happy now. It is a drama; no book. I’m going to try and find it again: slightly_smiling_face: CRYBWYDWYD, GOOD WORD (Mentioned in English)

I’ve just found this too: https://www.mixcloud.com/xpressradio/siwan-by-saunders-lewis-radio-drama/

2 Likes

S’mae @carin-harris jyst i gadewch ichi wybod, mae rheolaeth y fforwm yn dweud y ddylen ni ysgrifennu yn Saesneg fel bydd modd i bawb deall lle bynnag ydyn nhw efo’u Cymraeg :slight_smile:

Hi Catrin, just so you know, there’s a rule on the forum that we should write in English so that everyone can understand, wherever they are with their Welsh :slight_smile:

3 Likes

Oooops Mae ddrwg daf fi. Bydda i’n adio Saesneg. Diolch
Oooops Sorry. I’ll add the English. Thanks

3 Likes

It’s on YouTube:

3 Likes
3 Likes
3 Likes

Diolch :slight_smile: Thank you

No problem, just so you know :slight_smile:

1 Like