Reading, Berkshire - monthly meet up

A small group of Welsh learners/speakers are meeting for a chat on the first Monday of the month at The Castle Tap (120 Castle St, Reading RG1 7RJ) from 19:00, unless it’s a bank holiday.

Learners of all levels are welcome. If you want to join us either just turn up and listen out for the Welsh chatter, or DM me for our WhatsApp group details.

Mae grŵp bach o ddysgwyr/siaradwyr Cymraeg yn cyfarfod am sgwrs ar ddydd Llun cyntaf y mis, yn y Castle Tap (120 Castle St, Reading RG1 7RJ) o 19:00, oni bai ei fod yn ŵyl banc.

Dan ni’n croesawu dysgwyr o bob safon. Os dach chi eisiau ymuno â ni, jyst dewch ymlaen neu anfonwch neges immi ac bydda i’n danfon manylion o’n grŵp WhatsApp.

2 Likes

Diolch yn fawr @suw ! That’s great! I’ve added a link to Post-Pandemic Meetups and I’ll mention it in the newsletter.

1 Like

Diolch yn fawr, Deborah!

1 Like

Braf i glywed am hon! Dwi’n byw yn y Ganolbarth, ond dwi’d dod o Reading yn wreiddiol, felly fyddai wrdd fy modd i gygarfod gyda pawb os dwi’n yn yr ardal :slight_smile:

1 Like

Os dach chi’n mynd i ddod i Reading, jyst danfonwch neges imi. Dw i’n siwr basen ni’n gallu trefnu cyfarfod arbennig os nid cyntaf y mis ydy hi.

Lyfli - diolch o galon! Nai anfon neges pryd dwi’n gwybod 'te :slight_smile:

1 Like