Penwythnos Tresaith (27/3/15 - 29/3/15)

It’ll be all in Welsh and you’ll have to be a member of CYI but what a bargain…!!!

Penwythnos Tresaith (27/3/15 - 29/3/15)

Rydyn ni’n cynnal penwythnos i ffwrdd er mwyn rhoi’r cyfle i’n haelodau cymdeithasu a dysgu gyda’i gilydd yn Nhresaith flwyddyn nesaf, rhwng dydd Gwener, 27ain Mawrth 2015 a dydd Sul, 29ain Mawrth 2015.
Nid oes llawer iawn o le yn y llety, felly rwy’n awgrymu eich bod yn archebu eich lle ar y penwythnos o’n gwefan yn fuan drwy dalu £10 fel cyfraniad tuag at gostau’r llety (byddwn ni’n gofyn am gyfraniad bach tuag at gostau bwyd yn agosach at yr amser):
http://cymdeithas.org/nwyddau/tocyn/penwythnos-tresaith-dydd-gwener-2732015-dydd-sul-2932015

Cofion cynhesaf,
Jamie Bevan
Cadeirydd, Cymdeithas yr Iaith Gymraeg

Sounds interesting Kim. But I guess it’s really aimed at fully competent speakers rather than learners? Or not necessarily?