Nos Llun Nesaf - Penblwydd hapus i fi! (Caernarfon)

Just wondering if any SSiWers in Caernarfon fancy meeting up Monday evening? I’m sure my Welsh improves after a glass or two :blush:

1 Like

Penblwydd hapus iawn i ti! I’ll be in Cardiff, but will raise a virtual glass or two… :slight_smile:

1 Like

Where and what time have you got in mind @Mamwlad?

1 Like

Ooh, is 8pm ok? I live just off Y Maes so whichever you prefer Castell or Morgan Lloyd maybe?@siaronjames

ga i ymuno chi hefyd? can i join you too? fel arfer mi a i rhywfo noson lun a iau, usually i go rowing mon & weds evenings, rywsut, dwi’m yn meddwl a i yr wythnos hon,somehow i don’t i’ll be going this week!

1 Like

8pm is fine - I’ll be able to pop out for an hour! No preference on where really - you choose.

1 Like

Croeso iawn! Rhaid i ti cadw cynnes yn y dafarn!

@siaronjames @chrome_angel Dwi’n meddwl bo fi’n mynd i gyfarfod i chi 8 o gloch yn Morgan Lloyd. Dwi’n edrych ymlaen… :blush:

Wela’i chi’ch ddau yno :slight_smile:

1 Like

finnau hefyd ! oce, wela i chi 'fory :slight_smile: ok, see you two tomorrow :slight_smile: xxxx

1 Like

I would join you, but because Aran us in Cardiff I’m home alone with the kids, but will raise a glass all the same. Enjoy and Penblwydd hapus iawn i ti! :smile:

2 Likes

Diolch yn fawr, @CatrinLliarJones We’ll behave! :blush:

1 Like

@Mamwlad Penblwydd hapus i ti! :birthday:

1 Like

Diolch yn fawr iawn i @siaronjames a @chrome_angel. Nes i mwynhau cyfarfod efo chi heno.
Rhaid i mi wrando radio Cymraeg, wylio teledu Cymraeg ac ymarfer, ymarfer, ymarfer!!!

2 Likes

a gawn ni gwrdd eto, neis iawn cael sgwrs a fodka! wela i chi yn fuan xxx :slight_smile:

2 Likes

Braf iawn i cwrdd â chi’ch ddau heno. Dros awr a bron bob dim yn Gymraeg - dyna’r ffordd i neud o!
Lovely to meet you both tonight. Over an hour and almost all in Welsh - that’s the way to do it!
:smiley:

3 Likes