Maes D Eisteddfod Questionnaire

I’ve just received this by e-mail from, Catrin Evans, asking for our opinions on Maes D. So hears your chance to make comment.

Annwyl gyfaill,

Rydym wedi creu holiadur cyffredinol am Maes D i weld beth ydi barn dysgwyr am yr arlwy sydd ar ei cyfer yn yr Eisteddfod Genedlaethol, yn ogystal â beth maent yn ei feddwl o’r logo ag enw ‘Maes D’. Mae’r holiadur i’w cael yn ddwyieithog drwy wefan Survey Monkey (gweler y dolenni isod), ac nid yw’n cymryd mwy na tua 2-3 munud i’w cwblhau.

Byswn yn gwerthfawrogi petaech chi’n gallu anfon yr ebost yma ymlaen at ddysgwyr, er mwyn ein galluogi ni i sicrhau y profiad gorau iddynt yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

https://www.surveymonkey.com/r/Maes_DCymraeg

https://www.surveymonkey.com/r/Maes_DEnglish

Diolch yn fawr,

Catrin

Dear colleague,

We have created a general questionnaire about Maes D, to see what are Welsh learners views on the activities organised for them at the National Eisteddfod, as well as what they think about the logo and name - ‘Maes D’. The questionnaire is available billingually on the website Survey Monkey (See links below), and doesn’t take more than 2-3 minutes to complete.

We would be very grateful if you could send this to Welsh learners, to enable us to provide the best experience for them at the National Eisteddfod.

https://www.surveymonkey.com/r/Maes_DCymraeg

https://www.surveymonkey.com/r/Maes_DEnglish

Diolch yn fawr,

Catrin

Catrin Mair Evans

Swyddog y Dysgwyr | Learners Officer

           

1 Like

Diolch am rannu, Kim!

Just received this in my e-mail:

Just a quick reminder regarding the general questionnaire about Maes D, which we have created to see what are Welsh learners views on the activities organised for them at the National Eisteddfod, as well as what they think about the logo and name - ‘Maes D’. The questionnaire is available billingually on the website Survey Monkey (See links below), and doesn’t take more than 2-3 minutes to complete.

If you havent already, we would be very grateful if you could send this to Welsh learners, to enable us to provide the best experience for them at the National Eisteddfod.

https://www.surveymonkey.com/r/Maes_DCymraeg

https://www.surveymonkey.com/r/Maes_DEnglish

Diolch yn fawr,

Catrin

Catrin Mair Evans

Swyddog y Dysgwyr | Learners Officer