Just a little poem

Post deleted…

5 Likes

Ydy hi wedi mynd? Mae ddrwg gen i i glywed.

1 Like

Mae drwg da fi i glwed hon … :cry:

1 Like

Ti’n gwbod sut dw’i teimlo.
Your poem is beautiful.

1 Like

Mae’n ddrwg 'da fi, Pete. Gobeithio bod ti’n iawn.

1 Like

Dw i’n credu bod popeth yn iawn gyda hi. Dw i’n gobeithio bydd popeth yn iawn gyda ti hefyd.

3 Likes

Dwi’n gobeithio dy fod ti’n iawn. Dyw hi ddim yn dioddef nawr. Dwi’n gwybod y alla i ddim dweud un rhwybeth i dy helpu di, ond cofia ein bod ni i gyd yn meddwl amdanat.

1 Like

Dwi’n hapis bod ti’n iawn, Pete. Pob bendith, John.

1 Like