Dydd Gwyl Dewi Sant

Fy gerdd gyntaf yn y Gymraeg:

Bendithion
Diolch am fy hen dŷ ‘di torri -
Dwi’n ddiolchgar cael to gorchuddig.
Dwi’n falch o gael y cariad
O fy meibion ​​arbennig.

Diolch am fy ngwaith bwysig -
Dwi’n gobeithio helpu unrhyw.
Diolch am fy iechyd bregus;
Mae’n ‘neud pob dydd yn werth byw

Blessings
Thanks for my old broken house -
I’m grateful to have a covering roof.
I’m glad to have the love
From my special sons.

Thanks for my important work -
I hope to help anyone.
Thanks for my fragile health;
It’s worth living every day.

5 Likes