Cambridge Welsh ( Cymry Caergrawnt) Meet up -27th Sept 2016

The next Cambridge meet up will take place at ’ The Alma’ Public House , Russell Place, Cambridge CB2
https://whatpub.com/pubs/CAM/3/alma-cambridge 7.35pm Tuesday 27th Sept
ALL Welcome

1 Like

S’mae!
Pa mor aml dach chi’n cyfarfod yng Nghaergrawnt? Dw i newydd symud i mewn ar ôl ddwy flwyddyn yng Nghymru. Dw i’n rili edrych ymlaen at gyfarfod dysgwyr arall! :slight_smile: Jyst gad i mi wybod pryd bydd y cyfarfod nesa!
Diolch!

helo Al1, John ydw i, Rydan ni’n cyfarfod bob mis yng Nghaergrawnt. Fel arfer mae’r cyfarfod yn digwydd ar nos Fawrth o’r wythnos olaf y mis ond oherwydd y hanner tymor ar ddiwedd mis Hydref dw i heb benderfynnu eto am y dyddiad. Neithiwr roedd 'na bump ohonon ni’n cyfarfod, , tri Chymry Cymraeg a ddau ddisgwyr. Croeso mawr i ti ymuno a ni bob tro, Hoffet ti gyrru dy gyfeiriad re - post i mi , fel hyn y medra i’n dy ymuno di ar y restr.

bod hwyl

John