Beth yw hi'n ddweud? Dydw i ddim yn deall

0:38 - 0:49

Mae hi’n dweud

"Ond [gafon?] gen ni ieir eto rwan […?] creu compost newydd eleni. Rw i’n meddwl [dan] ni’n lwcus yma achos mae gen ni [pision?] o dir."

Dydw i ddim yn deall beth mae hi’n dweud fel hyn … helpwch chi fi os gwelwch yn dda. The English translations are subtly wrong or maybe I am not hearing her enunciation?

Diolch i pawb!

S’mae Abraham?

The first part, the speaker changes her mind from using gafon ni to gynnon ni:

“Ond gafon (ni)… gynnon ni ieir eto rwan” - But we had … we’ve got chickens again now

The next bit may be Wna i, I think:

“Wna i creu compost eleni” - I am creating/will create new compost this year

but I am not sure about this. The last bit is:

“pisyn o dir” - a piece of land.

Hwyl,

Stu

1 Like

Diolch yn fawr Stu!

Croeso!

Mae hi’n dweud: Ond gan fod gynnon ni ieir eto rwan ‘But because we have chickens again now’ - gan fod = because/since

:wink:

3 Likes

Gwych, gair newydd - diolch yn fawr Gareth!

Stu

1 Like