Be' nesaf?

Mae’n ddrwg gen i, ond dwi’n mynd i sgwennu hwn yn y Gymraeg.

Dwi’n gweithio fel athro mathemateg ond dwi’n meddwl bo’ fi’n mynd i golli fy swydd.

Felly, o’n i’n meddwl, ‘dach chi’n meddwl bo’ fi’n medru dysgu digon o Gymraeg er mwyn symyd ger Caernarfon cyn bo hir? Dwi ddim yn siwr beth swydd ond dwi’n licio y syniad!

Diolch.

1 Like

Mae Cyngor Gwynedd yn fodlon rhoi swyddi i bobl sydd yn ymrwymo i ddysgu’r Gymraeg o fewn dwy flynedd - felly byddet ti yn sicr yn ddigon da yn barod. Ond ia, mae gen ti ddigon o Gymraeg i fyw trwy gyfrwng y Gymraeg, felly dwi ddim yn gweld pam lai… :slight_smile:

3 Likes

Gwych! Diolch yn fawr iawn!

Wyt ti’n gwybod sut ydw i’n ffeindio allan am y peth?

Ydydn ni angen mwy o athrawon gyda sgiliau Cymraeg yma yng Nghymru - ac athrawon mathemateg yn arbenning:
https://www.gwynedd.llyw.cymru/cy/Cyngor/Swyddi/Swyddi-dysgu/Swyddi-dysgu-gwag.aspx
Go for it!

2 Likes

Diolch, ond yn anffodus dwi’n siwr fod fy iaith ddim yn digon dda.

Dwi’n trio penderfynu beth i wneud nesaf. Ar hyn o bryd dwi’n ffeindio allan. Llawer o ddewisiadau.

Doeddwn i ddim yn siwr yr roedd fy iaith yn ddigon dda pan dechreuais fy swydd presennol (ac i fod yn onest, weithiau dwi’n dal i teimlo fel 'na!) - ond dwi wedi bod yn y swydd yma ers deng mlynedd rwan.

cer amdani!

3 Likes

swydd fi? ymchwilydd dros gwmni cynhyrchu teledu annibynnol. :slight_smile:

2 Likes

Deng mlynedd! Bydda i wedi ymddeol!

1 Like

Yndy, yn sicr :slight_smile:

Llawer! Cymraeg yw iaith y swyddfa dydd i ddydd ac ar gyfer S4C yw’r mwyafrif o’n cynhyrchiadau :slight_smile:

Wel heddiw dwi wedi sylweddoli faint dwi wedi gwella.

5 mis yn ôl, wnes i ddechrau dysgu cymraeg. Dwi wedi mwynhau pob munud.

Nesaf? Mwy ymarfer. Mwy dysgu. A mwy hwyl :slight_smile:

1 Like