Be' 'dach chi'n gwneud? - A topic to practise writing Welsh, open to all!

Dwn i’m - dydd Gwener neu ddydd Sadwrn, efallai - isio bod efo amser i anadlu cyn i’r plantos gychwyn ar y dydd Llun…

[Ew, mae’n gas gen i pan mae pobl yn dileu sylwadau!].

Mae’n wir ddrwg gen i Aran, camgymeriad oedd o. :astonished:

Roedd fy nghwestiwn … “Pryd bydd yr achlysur mawr yn digwydd yn union?”

Mwnci barfog gwirion…:wink:

1 Like

Felly, mae gynnoch chi’r agoriadau er mwyn paratoi ar gyfer y symudiad(?)

Oes wir… :slight_smile:

[Fel ddudodd Catrin - paid gadael iddi wybod bo ti ddim yn darllen ei stwff hi yn drylwyr: Catrin and Aran on the move] …:wink:

Do, mi wnes i ond doedd hi ddim yn dweud pryd yn union byddwch chi’n symud.

:sunglasses:

(ond ddudodd hi “then …” felly ar ôl paratoi.) :disappointed:

1 Like

Geraint, wyt ti’n mynd i hwylio ar y mor heddiw? :wink:

1 Like

Gad i mi feddwl am y peth … Ym, nac ydw. :blush:

1 Like

Dan ni newydd ymweld yr synagog mawr yn Budapest. Roedd o’n ddiddorol iawn!

2 Likes

Ti’n gwybod bo’ ti isio!

2 Likes

Dw i’n sgwennu’r ebost wythnosol. Dw i’n gobeithio y bydd yr haul yn dod nôl fory!

1 Like

Bydd. Achos byddwn ni’n cael glaw yfory a bydd hi ddim cynes iawn o gwbl.

1 Like

Cymylog drwy´r dydd yma, ond o leia heb dim glaw. Ac yfory … pwy sy´n gwbod? :wink:

Ha lemmyn yn Kerneweg …

Kommoleg dres an jydh omma, mez dhe´n lyha heb glaw-vyth. Hag a-vorrow … piw a woer?

Dydi´r ddwy iaith ddim mor wahanol wedi´r cyfan :stuck_out_tongue:

2 Likes

Dwi´n darllen yr erthygl ddiddorol ´ma :

Dwi’n meddwl yr rheswm i aros yn Saesneg ar y fforum ydy achos y ni’n isio pawb bod yn gallu joio yr atebion i cwestiynau am SSiW a dysgu. Dwi ddim yn gweld problem gyda sgwrs yn Gymraeg i ymarfer Cymraeg :slight_smile:

Nawr am y gwaith caled o darllen yr atebion - dwi ddim yn gallu ysgrifenu nae darllen Cymraeg eto!

5 Likes

Heddiw, dan ni’n gadael Budapest. Dan ni wedi mwynhau’r tair dydd yma. Mae’n dinas arbennig gyda hanes diddorol ac adeiladau prydferth! Dan ni’n mynd i Fienna ar y trên yn fuan. Dwi methu aros at weld dinas hanesyddol arall!

2 Likes

Ŷch chi’n lwcus iawn Anthony! Dw i erioed wedi bod yn Budapest, neu Fienna, ond dw i’n gobeithio mynd yno yn y dyfodol. Joiwch eich amser!

1 Like

Dw I wedi bod I Budapest llawer gwaith a dw i’n cytuno Anthony. Dinas prydferth a diddorol iawn. Enwedig Eglwys Sant Matthias - rhywbeth i gofio.

2 Likes

Diolch Dee! Mae Budapest yn wych!! Dw i’n gallu ei argymell fe!

2 Likes

Heno dw i’n mynd i rhedeg efo newydd rhedwyr yn fy clwb

1 Like