Be' 'dach chi'n gwneud? - A topic to practise writing Welsh, open to all!

Oedd rhaid i mi edrych i fyny llawer o geiriau newydd yno!

1 Like

Ja … fi hefyd. :slight_smile:

Es i am dro heddiw gydag aelodau Cymdeithas Edward Llwyd. Ysgrifennais amdano fe yn fy mlog www.bywyd.cymru

2 Likes

Ddoe, naethon ni edrych ar 4 tŷ i weld os dan ni isio eu prynu nhw (dwi’m yn siwr os “house hunting” yn ei gyfeithi i’r Gymraeg?!). Roedd hwna’n ddiddorol. Glywais i lawer o bobl dweud ein bod ni’n fwy siaradwyr yn y Brifdinas a ei fod o’n drist bod gan y Brifdinas ddim llawer o siaradwyr. Dan ni wedi gweld tua 12 tŷ nawr. Dan ni wedi cyfarfod 10 o’r perchenogion a roeddan nhw i gyd siaradwyr neu ddysgwyr.

Dw i’n gwybod bod y tystiolaeth 'ma yn dim ond “circumstantial” ond dw i’n meddwl bod Caerdydd yn dinas o siaradwyr, wel mwy na phobl yn meddwl!

3 Likes

Pob lwc!

Rwan dw’n mwynhau gwydr o win. Ond o’n i’n gwrando ar y pel droed ar y radio y prynhawn 'ma.

Y prynhawn 'ma wnes i brynu llyfr. Es i i Siop y Siswrn yn Yr Wyddgrug ac unwaith eto wnes i ofyn am rhywbeth yn y Gymraeg. O’n i’n sgwrsio efo’r dyn yn y siop hefyd.

Oedd o’n hapus pan o’n i’n dweud bo’fi’n dysgu Cymraeg. prynhawn 'ma wnes i brynu llyfr. Es i i Siop y Siswrn yn Yr Wyddgrug ac unwaith eto wnes i ofyn am rhywbeth yn y Gymraeg. O’n i’n sgwrsio efo’r dyn yn y siop hefyd.

Oedd o’n hapus pan o’n i’n dweud bo’ fi’n dysgu Cymraeg. Ac yn nes ymlaen Saith Seren eto. :slight_smile:

1 Like

Mae’n diddorol iawn. O’n i’n mynd i brynu geiriadur ond wnes i ffeindio rhwybeth arall!

Nac oes. Efallai nesaf.

wel y bore 'ma, es i i wetherspoons er mwyn cael brecwast. O’n i’n darllen fy llyfr newydd ac wnes i ffeindio allan bod y rheolwr yn siarad cymraeg. Ddudodd o wrthaf fi…ymarfer, ymarfer, ymarfer!

1 Like

Oeddet ti wedi gofyn sut i gyrraedd Carnegie Hall?

2 Likes

Oeddet ti yn y Wetherspoon’s yn Wrecsam? Ac os felly, pa un?

1 Like

Yn shotton

Iawn, diolch. :disappointed:

1 Like

Ha ha…wyt ti’n mynd i’r wyddrug yfory?

Dwi ddim yn deallt hynna

dwi’n gwybod…ond pam?

Hen joc. Sut yw ti’n cyrraedd Neuadd Carnegie? Ymarfer, Ymarfer, Ymarfer.

2 Likes

Ok…mae aran yn hyn na fi :wink:

1 Like

Na fydd, bydda i’n gweithio yn anffodus. Mwynha dy hun. :blush:

Wel, wnes i defro yn hwyr! O wel. Efallai yr wythnos nesa!