A new learners group- Macclesfield

Dw i’n mynd I Gaerdydd yn aml, felly dw i ddim yn gallu mynychu pob mis. Fyddai hynny’n broblem?

Delyth,
Dim problem o gwbl. Mae croseso i chi fynychu pryd bynnag a gallwch chi fynychu. Caerdydd? Bron mor dda a Landeilo :). :slightly_smiling_face:

Done, Diolch yn fawr.

Helo Pawb,
Just to confirm our next get together is next Saturday, 2nd March at 10am in the Silk Museum Cafe, Town Centre, SK11 6TJ. Tro dwethaf gaethon ni pobl oedd yn dysgu eu airiau cyntaf a rheini oedd yn ’ blowing the cobwebs off’.
Croeso Cynnes i Pawb.
John

Noswaith dda. Hoffwn ymuno gyda chi bore Sadwrn os yw’n dderbyniol. Rwy’n arwain grwp Cymraeg yn Nantwich ac yn chwilio i rannu profiadau. Ac i sgwrsio!

Cofion Natalie

Croeso Natalie,
Bydd gwych i weld chi dydd Sadwrn. Hoffwn i wybod beth sy’n gwiethio yn Nantwich.
John

1 Like

Gwych i weld mwy o wynebau newydd ddoe.
Another lovely monthly meeting. We are aiming to have a singing session after next months chat- watch this space.
John

Helo Pawb,
Just to confirm our next get together is next Saturday, 6th April at 10am in the Silk Museum Cafe, Town Centre, SK11 6TJ. Mae gyda ni pobl sy’n yn dysgu eu airiau cyntaf a rheini sy’n ’ blowing the cobwebs off’. Y tro hwn dyn ni’n mynd i canu ar ol siarad :exploding_head: :exploding_head:

Croeso Cynnes i Pawb.
John


Dysgwyr Maesmaca
Canu am y tro cyntaf, Calon Lan a Lleucu Llwyd. Ar y ffordd i Ynys Enlli a Tyrd i Ffwrdd yn ogystal tro nesa; diolch Tebot Piws!
We meet on the first Saturday of each month at 10am in the Silk Museum. Talk first, sing later (not compulsort :slight_smile: )
Diolch i Ymgyddfa Sidan am eich cefnogaeth

2 Likes