2021 Eisteddfod entries - Contemporary Song

A cover version of a modern song, giving it own interpretation, or an original composition by the participant. A solo, or any number of singers, in any style, and there is no limit on the number of accompanying instruments.

To vote for the People’s Choice award in the Contemporary Song category, go to
SSiW Online Eisteddfod - Contemporary Song and scroll down to see the voting poll.

1 Like

C73 Dw i am ddod yn gi i ti

Geiriau gan Wyth ar Drigain
Miwsic gan The Stooges

Rhybudd, rhybudd
Nid oes anifeiliaid anwes yn y gân hon
Dim ond cŵn dynol

Mewn llanast llwyr, dwi isie ti
yn fy stafell, dwi isie ti
A nawr ni’n mynd i fod wyneb yn wyneb
A gorwedd i lawr mewn glythineb
Dwi am ddod yn gi i ti
Dwi am ddod yn gi i ti
Dwi am ddod yn gi i ti
Dere ‘mlân
Popeth da sy’n dod i ti
Mae tennyn lledr gyda fi

Nawr rwy’n barod i fynd yn wyllt
Nawr rwy’n teimlo’n orffwyll
Nawr rwy’n barod i ddod yn gaeth
A cholli’n nghalon yn fflamau’r traeth
Dwi am ddod yn gi i ti
Dwi am ddod yn gi i ti
Dwi am ddod yn gi i ti
Dere ‘mlân

3 Likes

C91 Y Dre Ger Y Lli
Miwsic a geiriau gan Blaidd ap Gododdin

Lle bynnag ti’n mynd, nei di adael beth ar ol
Dyn ni i gyd gyda'n gilydd, ar y ffordd, ar yr un hen heol
Ond rhaid i fi ddweud farwel ffrind nawr, i ti a’r dre ger y lli
Ond bydd Aberystwyth wastad gyda fi

Mi gyrraeddais cyn yr haf, ond ar ol gwynt oer y gaef
Pan o’dd y mor mor las a braf, welais i dolphin neu dri o leia
ond mae’r ddinas yn galw nawr arna i, felly wela i di
ond bydd Aberystwyth wastad gyda fi.

(Pont)

Cicio’r bar ar y prom tua machlud
Wrth yr adar yn dawnsio dros y peer
Yn teimlo yn oer a, fel y flwydden yn gysglud
Yn cofio geriau hen gan gan Elin Fflur

Ni’n dod, ni’n mynd, ond mae ‘n straeon yn cario’n ymlaen
Beth alla i ddweud wrthot ti, nad wi’ddim wedi dweud o’r blaen
Ond yn eistedd fan hyn ar Consti, y mynydd dros y lli
wi’n ffaelu aros ond wi’n ffaelu dy adael di
ond bydd Aberystwyth wastad gyda ni.

2 Likes

To vote for the People’s Choice award in the Contemporary Song category, go to
SSiW Online Eisteddfod - Contemporary Song and scroll down to see the voting poll.

1 Like

Winners announced!